Couper la parole — Խոսքը կտրել

Couper la parole — Խոսքը կտրել

Ամեն անգամ երբ փորձում եմ նրան բան ասել. խոսքս կտրում է - Chaque fois quand j'essaie de lui dire quelque chose il coupe ma parole

Խոսք կտրելը՝ նրա բնավորության ամենավատ գիծն է - Couper la parole c'est son plus mauvais trait de caractère

Խոսք կտրելը քաղաքավարի չէ - Couper la parole n'est pas poli

Նա միշտ խոսքս կտրում է - Il coupe toujours ma parole

2019-09-07 12:43:00 (Աբել)