Ինչ-որ բան — Quelque chose

Ինչ-որ բան — Quelque chose

Avoir quelque chose - Ինչ-որ բան ունենալ

J'ai quelque chose à te dire - Ես ինչ-որ բան ունեմ քեզ ասելու

Quelque chose ne va pas - Ինչ-որ բան այն չէ

Avoir quelque chose à dire - Ասելու ինչ-որ բան ունենալ

Il y a quelque chose qui manque pour la recette - Ինչ-որ բան պակասում է բաղադրատոմսի համար

Faire quelque chose - Ինչ-որ բան անել

Elle a vu quelque chose bouger dans le noir - Մթում նա ինչ-որ բան տեսավ շարջվելուց 

Tu ne m'aimes plus? ... Réponds! Dis-moi au moins quelque chose s'il te plaît - Դու ինձ այլևս չե՞ս սիրում: Պատասխանի՜ր: Խնդրում եմ. ասա ինձ գոնե ինչ-որ բան:

 

Կարող ենք օգտագործել այս արտահայտությունը երբ իրադարձությունների շղթան տրամաբանական չէ:

Quelque chose ne colle pas - Ինչ-որ բան այն չէ

Quelque chose ne colle pas dans cette affaire - Այս գործի մեջ ինչ-որ բան այն չէ

 

 

 

2019-11-30 15:02:00 (Աբել)