Ici — Այստեղ

Ici — Այստեղ

ici — այստեղ

— այդտեղ

là-bas — այնտեղ

 

Viens ici — Եկ այստեղ

Attends-moi là — Սպասիր ինձ այդտեղ

Ici il fait froid — Այստեղ ցուրտ է

Il nous attend là-bas — Նա սպասում է մեզ այնտեղ

Tu es là? — Դու այդտե՞ղ ես

 

Ici, là-bas et partout — Այստեղ, այնտեղ և ամենուր

2013-10-20 15:00 (Abel)