Un ordinateur — Համակարգիչ

Un ordinateur — Համակարգիչ

Համակարգիչ — Un ordinateur

հայերեն — ֆրանսերեն

 

Ես համակարգիչ ունեմ — J'ai un ordinateur

Իմ համակարգիչը հզոր է — Mon ordinateur est puissant

Նրա համակարգիչը չի աշխատում — Son ordinateur ne fonctionne pas

Ծրագիր համակարգչի համար — Un logiciel pour l'ordinateur

Քո համակարգիչը դանադաղ է աշխատում — Ton ordinateur est lent

 

Ֆրանսերենում օգտագործվում է նաև «համակարգիչ» բառի անգլերեն տարբերակը՝ PC (personal computer).

 

Նա համակարգիչ ունի — Il a un PC

Կարո՞ղ եմ օգտագործել համակարգիչդ — Je peux utiliser ton PC?

Համակարգիչս Wi-Fi կապ չունի — Mon PC n'a pas de connection Wi-Fi

 

Կա նաև «Un ordinateur» բառի հապավումը՝ «Un ordi», որը օգտագործվում է երիտասարդների և պատանիների զրույցում և որը համազոր է հայախոս երիտասարդների «կոմպ» բառին:

2013-10-26 13:46 (Աբել)