Justice — Արդարություն

Justice — Արդարություն

Justice — Արդարություն

ֆրանսերեն — հայերեն

 

Nous demandons justice — Մենք արդարություն ենք պահանջում:

Exiger que justice soie faite — Պահանջել, որպեսզի արդարություն լինի:

2013-11-10 21:25 (Աբել)