Le son "u" — Ֆրանսերեն «u» հնչյունը

Le son "u" — Ֆրանսերեն «u» հնչյունը

Փաստորեն եթե ձեր շրթունքներն ընդունեն սուլելու դիրք, և փորձեք արտասանել «ի» տառը, ապա կհնչի ֆրանսերեն «u» տառը:

 

Սա շատ զվարճալի և օգտակար խորհուրդ է սկսնակների համար, քանի որ ֆրանսերեն «u» տառը, սկսնակների մոտ այդքան էլ հաջող չի ստացվում արտասանել:

 

Du café

Du pain

Du beurre

2014-01-22 07h09 (Աբել)