"Bon matin"? — Ի՞նչ է «bon matin»-ը

Ֆրանսերենի ձեռնարկներում օգտագործվող «bon matin» (բարի առավոտ) բառակապակցությունը կարող եք վերացնել ձեր բառապաշարից, քանի որ այն չի օգտագործվում ո՛չ Ֆրանսիայում, ո՛չ էլ ֆրանսախոս այլ երկրներում:

 

«Bon matin» (բարի առավոտ) -ի փոխարեն պետք է ասել «Bonjour» (բարի օր) եթե չեք ուզում, որպեսզի Ձեր ֆրանսախոս խոսակիցը Ձեզ նայի շշմած աչքերով:

2013-09-17 14:46 (Abel)