Քիչ էր մնում ... — J'ai failli ...

Քիչ էր մնում ... — J'ai failli ...

 

Քիչ էր մնում հարվածեյի դիմացի ավտոմեքենային - J'ai failli frapper la voiture qui était devant

Քիչ էր մնում մահանայի վախից - J'ai failli mourir de peur

Քիչ էր մնում մոռանայի բանալիները - J'ai failli oublier les clés

Քիչ էր մնում ինձ համոզեր - Il a failli me persuader

Քիչ էր մնում ինձ լքեր - Il a failli me quitter

Քիչ էր մնում ուշանայի - J'ai failli être en retard

Այնպես էի զայրացել, որ քիչ էր մնում սպանեյի նրան - J'étais tellement fâché que j'ai failli le tuer

Քիչ էր մնում սիրահարվեյի նրան - J'ai failli tomber amoureux d'elle

Երբ իմացա լավ լուրը, քիչ էր մնում ուրախությունից մահանայի - Quand j'ai su la bonne nouvelle j'ai failli mourir de joie

Քիչ էր մնում ընկնեյի - J'ai failli tomber

Քիչ էր մնում բռնվեյի - J'ai failli être attrapé

Քիչ էր մնում հավատայի նրա ստերին - J'ai failli croire à ses mensonges

2016-10-09 16:58 (Աբել)