Խոտը հնձել — Tondre la pelouse

Խոտը հնձել — Tondre la pelouse

Une faux - գերանդի

Faucher l'herbe - Խոտը հնձել

Գերանդի - une faux

 

Գերանդիի գործածությունը Եվրոպայում գրեթե վերացել է. արտերում և մարգագետիններում օգտագործվում են հնձող հսկա մեքենաներ: Կա նաև «մեխանիկական գերանդի»՝ débroussailleuse, որի հայերեն թարգմանությունը ֆրանսերեն-հայերեն բառարանում չկար իսկ ռուսերեն-հայերեն բառարանում «թփաճատ» բառը: «Թփճատը» աշխատում է նեյլոն թելով, կամ շրջանաձև ատմանավոր կտրող երկաթով:

Թփճատ - une débroussailleuse

 

Իսկ տան այգու խոտածածկ տարածքը հիմանկանում հնձում են խոտհար սարքով (խոտհնձիչ), որը լինում է էլեկտրական՝ tondeuse électrique, կամ դիզելային՝ tondeuse à essence:

 

Օգտագործվում են հետևյալ նախադասությունները՝
Tondre la pelouse
Tondre le gazon

Որոնք, եթե թարգմանենք հայերեն, կարտահայտեն միևնույն իմաստը՝ խոտը հնձել:

 

Խոտհնձիչ - une tondeuse

Aujourd'hui j'ai tondue ma pelouse - Այսօր խոտը հնձեցի

L'herbe est encore mouillé, on ne peut pas tondre maintenant - Խոտը դեռ թաց է, հիմա չենք կարող հնձել

Avec la tondeuse on ne peut pas tondre des herbes hauts, il faut utiliser une débroussailleuse pour ça - Խոտհնձչով հնարավոր չէ հնձել բարձր խոտերը, դրա համար հարկավոր է օգտագործել թփաճատ

Il faut régulièrement tondre le gazon - Հարկավոր է կանոնավոր կերպով խոտը հնձել

2017-03-27 14:57 (Աբել)