Des lunettes — Ակնոց

Des lunettes — Ակնոց

Des lunettes - ակնոց

Porter des lunettes - ակնոց կրել
Il porte des lunettes - նա ակնոց է կրում
Mettre des lunettes - ակնոց դնել
Elle a enlevé ses lunettes et elle les a mises sur son copain - նա հանեց իր ակնոցը և դրեց ընկերոջ աչքերին
Je dois mettre mes lunettes pour pouvoir lire - Կարդալու համար ես պետք է ակնոցս դնեմ
Enlever les lunettes - ակնոցը հանել
J'ai cassé mes lunettes - ես կոտրեցի ակնոցս
Perdre ses lunettes - ակնոցը կորցնել
Sans mes lunettes je ne vois rien - առանց ակնոցիս բան չեմ տեսնում
Quand je dors j'enlève mes lunettes - երբ գնում եմ քնելու, ակնոցս հանում եմ
Des lunettes solaires (des lunettes de soleil) - արևային ակնոց
Des lunettes de ski - դահուկի և ձմեռային այլ սպորտի համար նախատեսված ակնոց

2018-08-07 21:52 (Աբել)