Moi non plus — Ես նույնպես

Moi non plus — Ես նույնպես

Moi non plus — Ես նույնպես

 

Je l'ai pas vu non plus. — Ես նույնպես նրան չեմ տեսել:

Ils ne sont pas venus non plus. — Նրանք նույնպես չեկան:

Il ne sait pas non plus la réponse. — Նա նույնպես չգիտի պատասխանը:

2014-12-21 18:17:00 (Աբել)