Garder l'oeil dessus — Աչքը վրան պահել

Garder l'oeil dessus — Աչքը վրան պահել

Garder l'oeil dessus — Աչքը վրան պահել

 

Garde ton oeil sur elle. — Աչքդ նրա վրա պահիր:

Garder l'oeil sur quelqu'un. — Աչքը, ինչ-որ մեկի վրա պահել:

2013-12-21 19:37:00 (Աբել)