Fixer le regard sur quelqu'un — Հայացքը սևեռել ինչ-որ մեկի վրա

Fixer le regard sur quelqu'un — Հայացքը սևեռել ինչ-որ մեկի վրա

Fixer le regard sur quelqu'un — Հայացքը սևեռել ինչ-որ մեկի վրա

 

Il avait fixé son regard sur la fille. — Նա իր հայացքը սևեռել էր աղջկա վրա:

2014-12-23 20:16:00 (Աբել)