Verbe - Բայ

Avoir froid — Մրսել

Avoir froid — Մրսել

ֆրանսերեն — հայերեն

 

«Avoir froid»-ը բառացի թարգմանած կլինի՝ «ցուրտ ունենալ», որը քիչ թե շատ տրամաբանական է: Այսպիսով «Ես մրսում եմ» կլինի՝ «J'ai froid — Ես ցուրտ ունեմ»:

 

Indicatif présent [Սահմանական անկատար (ներկա)]

 

J'ai froid — Ես մրսում եմ

Tu as froid — Դու մրսում ես

Il a froid — Նա մրսում է (արական եզակի)

Elle a froid — Նա մրսում է (իգական եզակի)

On a froid — Մենք մրսում ենք

 

Nous avons froid — Մենք մրսում ենք

Vous avez froid — Դուք մրսում եք

Ils ont froid — Նրանք մրսում են (արական հոգնակի)

Elles ont froid — Նրանք մրսում են (իգական հոգնակի)

 

Écouter la conjugaison entier [Լսել խոնարհումը ամբողջությամբ]

 

En hiver on a froid — Ձմռանը մենք մրսում ենք

Il a toujours froid — Նա միշտ մրսում է

J'ai froid aux pieds — Իմ ոտքերը մրսում են

Elle a froid aux mains — Նրա ձեռքերը մրսում են

 

2013-12-13 21:33:00 (Աբել)