un une

Ֆրանսերենը, ինչպես և ռուսերենը, ունի սեռ՝ արական և իգական: Ի տարբերություն ռուսերենի, ֆրանսերենում բառի արական կամ իգական սեռի տարբերակման կանոնները բացակայում են: Բառի սեռը որոշելու համար օգտվեք գրքային կամ էլեկտրոնային՝ ABBYY Lingvo, բառարանից: Կամ էլ ինտերնետային կայքից, օրինակ՝ Lingvo: Եթե բառարանում բառի կողքը կամ տակը գրված է «m» (masculin) ապա բառը արական է, եթե «f» (féminin) ապա իգական:

Lingvo իգական

Արական սեռի դիմաց գրվում է «un», որը կարդացվում է «un», իսկ իգականի դիմաց «une», որը կարդացվում է «une»:

Ֆրանսերենում «un»-ին և «une»-ին անվանում են des déterminants (որոշիչներ), նրանց շնորհիվ կարող ենք որոշել (պարզել) բառի սեռը:

արական իգական un une

Օրինակ՝

Սա գիրք է — C'est un livre

Սա տուն է — C'est une maison

Սա կատու է — C'est un chat

Ինչպես երևում է վերը նշված օրինակում, «un livre» ասելով մենք հասկանում ենք ուղղակի «գիրք», որը ոչ մեկին չի պատկանում:

Եթե ֆրանսերենից բառացի թարգմանենք «un livre», ապա կունենանք այսպիսի արդյունք «մեկ հատ գիրք», քանի որ ֆրանսերենում չեն օգտագործում «livre» բառը «un»-ից առանձին, այսպիսով եթե հայերենից ֆրանսերեն թարգմանենք որևէ գոյական, օրինակ՝ գիրք, ապա պետք է մտովի կատարել հետևյալը՝

գիրք => մեկ հատ գիրք = un livre

շուն => մեկ հատ շուն = un chien

դանակ ֆրանսերեն — un couteau հայերեն Un couteau
գիրք ֆրանսերեն — un livre հայերեն Un livre
երկիր ֆրանսերեն — un pays հայերեն Un pays
աթոռ ֆրանսերեն — une chaise հայերեն Une chaise
տուն ֆրանսերեն — une maison հայերեն Une maison
կեռաս ֆրանսերեն — une cerise հայերեն Une cerise