Ֆրանսերենի թվերը

զրո
0
zéro
մեկ
1
un
երկու
2
deux
երեք
3
trois
չորս
4
quatre
հինգ
5
cinq
վեց
6
six
յոթ
7
sept
ութ
8
huit
ինը
9
neuf
տաս
10
dix
տասնմեկ
11
Onze
տասներկու
12
douze
տասներեք
13
treize
տասնչորս
14
quatorze
տասնհինգ
15
quinze
տասնվեց
16
seize
տասնյոթ
17
dix-sept
տասնութ
18
dix-huit
տասնինը
19
dix-neuf
քսան
20
vingt
քսանմեկ
21
vingt-et-un
քսաներկու
22
vingt-deux
քսաներեք
23
vingt-trois
քսանչորս
24
vingt-quatre
քսանհինք
25
vingt-cinq
քսանվեց
26
vingt-six
քսանյոթ
27
vingt-sept
քսանութ
28
vingt-huit
քսանինը
29
vingt-neuf
երեսուն
30
trente
երեսունմեկ
31
trente-et-un
երեսուներկու
32
trente-deux
երեսուներեք
33
trente-trois
երեսունչորս
34
trente-quatre
երեսունհինգ
35
trente-cinq
երեսունվեց
36
trente-six
երեսունյոթ
37
trente-sept
երեսունութ
38
trente-huit
երեսունինը
39
trente-neuf
քառասուն
40
quarante
քառասուն
41
quarante-et-un
քառասուներկու
42
quarante-deux
քառասուներեք
43
quarante-trois
քառասունչորս
44
quarante-quatre
քառասունհինգ
45
quarante-cinq
քառասունվեց
46
quarante-six
քառասունյոթ
47
quarante-sept
քառասունութ
48
quarante-huit
քառասունինը
49
quarante-neuf
հիսուն
50
cinquante
հիսունմեկ
51
cinquante-et-un
հիսուներկու
52
cinquante-deux
հիսուներեք
53
cinquante-trois
հիսունչորս
54
cinquante-quatre
հիսունհինգ
55
cinquante-cinq
հիսունվեց
56
cinquante-six
հիսունյոթ
57
cinquante-sept
հիսունութ
58
cinquante-huit
հիսունինը
59
cinquante-neuf
վաթսուն
60
soixante
վաթսունմեկ
61
soixante-et-un
վաթսուներկու
62
soixante-deux
վաթսուներեք
63
soixante-trois
վաթսունչորս
64
soixante-quatre
վաթսունհինգ
65
soixante-cinq
վաթսունվեց
66
soixante-six
վաթսունյոթ
67
soixante-sept
վաթսունութ
68
soixante-huit
վաթսունինը
69
soixante-neuf
յոթանասուն
70
soixante-dix
յոթանասունմեկ
71
soixante-et-onze
յոթանասուներկու
72
soixante-et-douze
յոթանասուներեք
73
soixante-trois
յոթանասունչորս
74
soixante-quatre
յոթանասունհինգ
75
soixante-cinq
յոթանասունվեց
76
soixante-six
յոթանասունյոթ
77
soixante-sept
յոթանասունութ
78
soixante-huit
յոթանասունինը
79
soixante-neuf
ութսուն
80
quatre-vingts
ութսունմեկ
81
quatre-vingt-un
ութսուներկու
82
quatre-vingt-deux
ութսուներեք
83
quatre-vingt-trois
ութսունչորս
84
quatre-vingt-quatre
ութսունհինգ
85
quatre-vingt-cinq
ութսունվեց
86
quatre-vingt-six
ութսունյոթ
87
quatre-vingt-sept
ութսունութ
88
quatre-vingt-huit
ութսունինը
89
quatre-vingt-neuf
իննսուն
90
quatre-vingt-dix
իննսունմեկ
91
quatre-vingt-onze
իննսուներկու
92
quatre-vingt-douze
իննսուներեք
93
quatre-vingt-treize
իննսունչորս
94
quatre-vingt-quatorze
իննսունհինգ
95
quatre-vingt-quinze
իննսունվեց
96
quatre-vingt-seize
իննսունյոթ
97
quatre-vingt-dix-sept
իննսունութ
98
quatre-vingt-dix-huit
իննսունինը
99
quatre-vingt-dix-neuf
հարյուր
100
cent
հարյուր մեկ
101
cent-et-un
երկու հարյուր
200
deux-cents
երկու հարյուր մեկ
201
deux-cents un
երկու հարյուր երկու
202
Deux-cents deux
երկու հարյուր տասնմեկ
211
deux-cents onze
երկու հարյուր տասներկու
212
deux-cents douze
երկու հարյուր քսան
220
deux-cents vingt
երկու հարյուր քսանմեկ
221
deux-cents vingt-et-un
ինը հարյուր իննսուն մեկ
991
neuf-cents quatre-vingt-et-un
ինը հարյուր իննսուն ինը
999
neuf-cents quatre-vingt-dix-neuf
հազար
1000
mille
հազար հարյուր
1100
mille cent
հազար երկու հարյուր
1200
mille deux-cents
հազար երկու հարյուր մեկ
1201
mille deux-cents-et-un
հազար երկու հարյուր տասնմեկ
1211
deux-cents onze
հազար երկու հարյուր տասներկու
1212
mille deux-cents douze
հազար երկու հարյուր քսան
1220
deux-cents vingt
հազար երկու հարյուր քսանմեկ
1221
mille deux-cents vingt-et-un
հազար ինը հարյուր իննսուն մեկ
1991
mille neuf-cents quatre-vingt-et-un
հազար ինը հարյուր իննսուն ինը
1999
mille neuf-cents quatre-vingt-dix-neuf
տաս հազար
10000
dix mille