Un smartphone — Սմարթֆոն

Un smartphone
Սմարթֆոն

Mon smartphone ne marche plus ...

2019-05-24 18:30 (Աբել)

Mordre — Կծել

Mordre
Կծել

2021-01-15 15:41:00 (Աբել)

Pronoms Personnels — Անձնական դերանուններ

Pronoms Personnels
Անձնական դերանուններ

Je Tu Il Elle Nous Vous Ils Elles On

2019-01-27 00:22:00 (Աբել)

Stefan Zweig — Ստեֆան Ցվայգ

Stefan Zweig
Ստեֆան Ցվայգ

Die monotonisierung der welt Երկրի միակերպությունը

2014-12-21 09:34:00 (Աբել)

Se rassembler — Հավաքվել

Se rassembler
Հավաքվել

Se rassembler autour de la table - Հավաքվել սեղանի շուրջ

2019-12-08 15:23:00 (Աբել)

Ici — Այստեղ

Ici
Այստեղ

ici — այստեղ

là — այդտեղ

là-bas — այնտեղ

...

2013-10-20 15:00 ()

"Bon matin"?
Ի՞նչ է «bon matin»-ը

Ֆրանսերենի ձեռնարկներում օգտագործվող «bon matin» (բարի առավոտ) բառակապակցությունը

...

2013-09-17 14:46 ()